طرح برون سپاری تهیه نقشه عرصه املاک با استفاده از سامانه شمیم

در اجرای ماده 8 قانون جامع حدنگار کشور و تبصره 3 ماده 9 آئین اجرایی آن ، جهت مشارکت در طرح برون سپاری تهیه نقشه عرصه املاک با استفاده از سامانه شمیم لازم است اشخاص حقیقی و حقوقی،ابتدا ثبت نام نمائید.ثبت نام شما مورد بررسی قرار می گیرد و پس از احراز شرایط اولیه و موفقیت در طی دوره آموزشی و کارآموزی ، وفق مقررات اشتراک سامانه شمیم به شما اختصاص داده خواهد شد.بدیهی است اشخاص حقوقی دارای رتبه نقشه برداری می توانند با ثبت مشخصات پرسنل نقشه بردار خود در فراخوان ثبت نام نمایند.

توجه :

ثبت نام در این سامانه هیچ گونه تعهدی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ارجاع کار نقشه برداری ایجاد نخواهد کرد و در هر حال ارجاع کار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستلزم رعایت ضوابط و مقررات این سازمان می‌باشد.

ثبت نام